SKN

Naaldwijk, Zwijndrecht, Sliedrecht en Geertruidenberg   

Kaakchirurgie & Implantologie

234003

239462239465


239475

239472

234032

234041


234070

234050


235008

234092

234093

232152

238002

238060

235021

238062

238063

238989

234086

234005

234011

234012

234020

234084

239961


234065


234196


234211
TARIEVEN Consult

Maken röntgen voor gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren. 239465 Beoordelen röntgengeitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele controlefoto(s) - maximaal éénmaal per dag te declareren.

Beoordelen röntgengebitsonderzoek, ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele controlefoto(s) - maximaal éénmaal per dag te declareren.

3D onderzoek en bespreking

3D kostendeel

Ongecompliceerde extractie van één of meerdere gebitselementen in één kaakhelft.

Operatieve verwijdering van één of meerdere gebitselementen of één of meerdere radices of corpus alienum per kaakhelft - met splijten van het mucoperiost.

Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea mylohyodiea of processus alveolaris per kaak

Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel (inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale sluiting)

Apexresectie, elke volgende wortel.

Vrij prepareren van een geïmpacteerd element.

Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie.

Plastische sluiting oro-antrale perforatie.

Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis.

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, exclusief kosten implantaat)

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, exclusief kosten implantaat)

Kosten implantaten.

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen, de 2e fase: (per kaak)

Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat, inclusief transplantatie van het bot of kraakbeen.

Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen.

Behandeling loge-abces

Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en cyste in kaak of weke delen.

Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris.

Extirpatie frenulum labii en linguae

Kleine verrichtingen, zoals uitgebreid operatief wondtoilet of afnemen van biopt.

Nemen van afdrukken van boven en onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen per kaak.

Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen, en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris per kaak. (inclusief eventueel spalken)

Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals opbeetspalk, beschermplaatje, wafer, herbst, inclusief het nemen van afdrukken.

Verwijderen speekselsteen, per kleir en/of ductus.DE NOTA DIE U KRIJGT IS OPGEMAAKT AAN DE HAND VAN DE RICHTLIJNEN VAN DE NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT EN DE TARIEVEN ZIJN OOK DOOR HEN VASTGESTELD.


EEN MEEGEBRACHTE FOTO MOETEN WIJ ALTIJD ZELF OOK BEOORDELEN EN HET BIJBEHORENDE TARIEFCODE IS: 239465 ( HET BEOORDELEN VAN EEN TWEEDIMENTIONALE FOTO)2018       201969.51       72.11

34.16       35.4466.42      68.91


55.26       57.31

132.62      137.55

46.24       47.97

181.14       187.92


251.41       260.83

146.44      151.92


83.25       86.37

186.23      193.21

181.66      188.47

158.01      163.93

256.22     265.59

385.46     399.90

209.56    217.41

302.70    314.04

117.77      122.18

934.16     969.16

174.08     180.60

171.49      177.92

167.91      174.20

581.17       602.94

98.93       102.07

95.65       99.24

73.78        76.55


190.08     197.20


178.12       184.79


174.31       180.84