top of page

Passantentarieven kaakchirurgie 2017

234003

Consult

67,57

239462

Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal

éénmaal per dag te declareren.  

33.21.

239465

Beoordelen röntgengebitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele

controlefoto(s) - maximaal éénmaal per dag te declareren.    

56.61

239472

 Maken meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)).

129.09

239475

Beoordelen meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)), inclusief bespreking met de patiënt.

53.79

239851

Functieonderzoek speekselklieren

85.25

234041   

Operatieve verwijdering van een gebitselement of één of meerdere radices of een corpus

aliënum per kaakhelft - met splijten van het mucoperiost.

176.09

234050

Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke

wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting). 

142.36

235008

  Apexresectie, elke volgende wortel   

80.93

234011

 Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en cysten in kaak of weke delen

(excl. kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume, zie 234012).                                 

163.22

234012

Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris.  

564.97

234020

Extirpatie frenulum labii en linguae.

95.65

232152

Plastische sluiting oro-antrale perforatie.

153.61

234065

 Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen

en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken).   

184.78

234070

 Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak. 

244.40

234084

 Kleine verrichtingen, zoals uitgebreid operatief wondtoilet (niet als nabehandeling van eigen ingreep),

uitgebreide proefexcisie of biopsie.  

92.99

234086

Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van

irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per kaak, bindweefseltranspl. 

169.22

234092

  Vrij prepareren van een geïmpacteerd element. 

181.78

234093

Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie.

176.60

234196

Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer,

Herbst, inclusief het nemen van afdrukken.  

167.44

234211

 Verwijdering speekselsteen, per klier en/of ductus.   

169.45

238060

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat)

374.71

235021

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten)

203.72

238062

Kosten implantaten

294.26

238063

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak).

114.49

238002

Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis.

248.86

239961

 Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar maken

van bestaande gebitsprothesen per kaak.    

71.73

bottom of page